Veu i Signes SL  
Home
Interpretació
Formació
Logopèdia
Psicopedagogia

L’àrea de formació, centrada en la docència de la llengua de signes, així com en aspectes relacionats amb la interpretació en llengua de signes. Compta amb professionals sords i oïdors amb contrastada experiència que ens permeten oferir l’organització i docència de cursos de llengua de signes de diferents formats. El nostre ventall de cursos compren les següents opcions:

  • Cursos a mida per empreses, amb la possibilitat de tramitar-los a través de la Fundación Tripartita i el Fons Social Europeu.
  • Cursos de Formació Ocupacional, a través d’entitats que ho sol•licitin (Ajuntaments,etc)
  • Cursos subvencionats pel Departament de Treball
  • Cursos per universitats, reconeguts com a crèdits de lliure elecció.
  • Cursos particulars
  • Cursos a mida per entitats i organismes oficials.
La direcció pedagògica, és l’encarregada d’elaborar els materials propis amb que impartim les nostres classes. Així com, de coordinar el professorat per seguir la línea pedagògica de l’empresa.