Veu i Signes SL  
Home
Interpretació
Formació
Logopèdia
Psicopedagogia
Realitzem tot tipus de serveis d’interpretació, ja sigui en llengua de signes catalana, llengua de signes espanyola o sistema de signes internacional, així com serveis de guia-interpretació per a persones sordcegues. Els àmbits d’actuació de la nostra activitat són els següents:

  • Jurídic, actuacions en administracions públiques (jutjats, comissaries, etc.) i de carácter privat (visites a advocats, notaris, etc.)
  • Polític, intervenció en tot tipus d’ actes (xerrades informatives, actes de partit, mitins, campanyes electorals, etc.)
  • Institucional, reunions, pregons, declaracions institucionals, rodes de premsa, presentacions, trobades amb entitats, etc.
  • Empresarial, entrevistes de selecció de personal, reunions amb treballadors, etc.
  • Entitats, assemblees, reunions, xerrades, actes públics, etc.
  • Privat, serveis a particulars (serveis médics, gestions, reunions, compra-vendes, actes religiosos, etc.)
  • Conferències, jornades i congressos, oferint a més la coordinació d’intèrprets per a aquests actes.
  • Formació, interpretació en qualsevol activitat educativa (ensenyament reglat, no reglat, cursos privats d’empreses, etc.)
  • Artístic, grups d’animació, teatre, contacontes, espectacles, etc.
  • Audiovisual, interpretació en televisió, entrevistes de ràdio, assessorament i servei de subtitulació, etc.